Děkujeme za jednodušší sezonu 2023 – 2024

Rádi bychom vyjádřili upřímnou vděčnost našemu štědrému sponzorovi za jeho obrovský přínos a oddanost vůči naší věci. Bez vaší pozitivní energie a podpory bychom nebyli schopni dosáhnout takového působení, které nyní máme. Děkujeme z celého srdce za vaše trvalé zapojení, pomáháte nám budovat lepší komunitu.